PARKEREN

Parkeren in de buurt van het Holi terrein is lastig. Kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer. Rotterdam heeft P+R voorzieningen bij 15 metrostations, vanaf 1 januari 2015 betaalt u ongeveer 2 euro voor parkeren op P+R Alexander, P+R Slinge en P+R Kralingse Zoom in combinatie met openbaar vervoer. U betaalt dit bedrag wanneer u heeft gereisd met een OV-chipkaart, en binnen één uur na uitchecken een uitrijkaart koopt bij de parkeerautomaat.

RET

HUISREGELS

 • Met het betreden van het Holiterrein geeft de bezoeker aan op de hoogte te zijn van/akkoord te gaan met deze huisregels:
 • Het betreden van het terrein is voor eigen risico van de bezoeker.
 • Het niet toegestaan om met eigen poeder te komen, op last van de brandweer en Directie Veiligheid Rotterdam. Dit in verband met veiligheid in relatie tot de brandvrije samenstelling van de poeder. Hier zal op gecontroleerd worden. 
 • Indien gevraagd, bent u verplicht een geldig identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identificatiekaart) te tonen.
 • Fietsen/scooters zijn niet toegestaan op het terrein.
 • Bezoekers onder duidelijke invloed van alcohol en/of verdovende middelen zal de toegang tot het terrein worden geweigerd.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste/verloren/zoekgeraakte/beschadigde eigendommen van de bezoekers.
 • De opvang van zoekgeraakte kinderen bevindt zich in de EHBO post.
 • Aanwijzingen van beveiligingspersoneel dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Open vuur en barbecue zijn niet toegestaan.
 • Hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd.
 • Vuurwerk is niet toegestaan.
 • Het is verboden mee te nemen: glas, blik, slag/stoot/steek/vuurwapens (of voorwerpen die daarvoor in aanmerking komen), verdovende middelen.
 • Foto- en videotoestellen mogen bij ons gewoon het festival terrein op om gebruikt te worden maar… “selfie sticks” zijn niet toegestaan omdat het zicht van de andere bezoekers zo optimaal mogelijk moet blijven, er heel veel anders mee gedaan kan worden dan foto’s maken, het de dag van het Holifeest vooral om de muziek gaat en niet alleen om jou.
 • Ongeopende plastic flessen en kartonnen verpakkingen met uitsluitend non-alcoholische frisdranken of water worden, mits in beperkte hoeveelheid, toegelaten.
 • Tassen en rugzakken en dergelijke kunnen door de beveiliging worden gecontroleerd op aanwezigheid van dergelijke voorwerpen.
 • Indien men zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan men toegang geweigerd worden van het terrein.
 • Alle tijdens het festival genomen foto en video opnames zijn rechten vrij en ten behoeve van promotie van het festival, voor commerciële doeleinden mag het alleen met toestemming van de organisatie.
 • Het is verboden om drones te (doen) laten vliegen. 
 • Bezoekers stemmen stilzwijgend in met het gebruik van foto, film en geluid materiaal welke op het festival worden gemaakt. Achteraf kan geen gebruik gemaakt worden van verwijdering. 
 • Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen.
 • Roken is niet toegestaan in de tenten.
 • Overtreders van deze huisregels worden direct overgedragen aan het bevoegde gezag.

DRANK EN ETEN

Op het Holiterrein zijn diverse mogelijkheden om een hapje te eten of je dorst te lessen. De contant worden afgerekend. Uit milieu- en veiligheidsaspecten is het niet toegestaan glas of blik mee het terrein op te nemen. Bij de toegangspoorten wordt hier dan ook streng doch rechtvaardig op gecontroleerd.

DISCLAIMER

Algemeen
Stichting APNA, hierna te noemen Holi Rotterdam, verleent u hierbij toegang tot holirotterdam.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door PictureMomentZ en derden zijn aangeleverd. APNA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van APNA.

Auteursrechten
Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen het openbaar maken van een fragment  of foto op deze website, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via info@apna.nl. APNA zal het fragment of foto vervolgens verwijderen van de website.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen in principe bij APNA. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van APNA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.